Skärmavbild 2021-04-28 kl. 08.52.37.png

I Viktor Berglind Ekmans konstnärskap tar lekan över och letar oss runt ämnen som system, form och struktur. Med metaforer som utgångspunkt och materialitet och rörelse som vapen undersöker han historier om maskulinitet, begär och massproduktion i såväl
rumsliga skulpturer som video och ljud. I en mix mellan nytt och återvunnet material uppstår abstrakta varelser som i ett uttryck av upprepning och randomiserade former talar om mötet mellan det naturliga och det konstiga och människan som står däremellan.

www.viktorberglindekman.com

Artworks