top of page

SA:k stina henriksson

DSC_0242.JPG

Stina Henriksson har studerat design vid Malmö Universitet (BA) och Industridesign i Lund, IKDC (MFA) innan hon startade sa:k Design Studio 2021. Hon arbetar tvärvetenskapligt och genom att utforska form och produktionsmetoder ligger fokus ofta på material och estetik i objekt kopplat till idéer om värde. 

I arbetet med återvunnet ljusvax från Malmörestauranger utforskar hon såväl materialet som vårt förhållande till levande ljus genom både traditionella och experimentella processer för ljustillverkning. Vår användning av ljus genererar stora mängder spill, och inspirationen kommer från materialets hållbarhet i kontrast till vår användning av det.

 

Materialet kan smältas om och omformas i det oändliga, det går från fast till flytande och tillbaka igen i en svårkontrollerad process med ett smalt temperaturintervall. Ljusen är på samma gång unika hantverk och en engångsprodukt beroende på användning, och detta väcker frågor om hur vi värderar förbrukningsvaror.

@sak_designstudio

bottom of page