top of page

ROBERT MÖLLARD

-kalender-

WAY-gallery-Sthlm-Robert-Möllard-kalender_4.jpg

Titeln på utställningen tar sats i René Magrittes verk "The Treachery of Images" och berättar direkt om det tvetydiga i Robert Möllards senaste verk. Det är både en ordlek och en insikt om hans egna ångest och önskan att tillhöra och bli accepterad. Ett nervöst men självsäkert försök att hitta en plats i samtidens samhälle. Med ett tveeggat svärd kämpar han mot ett inre "David och Goliat" för självacceptans, men också för att fly från sig själv, sin bakgrund och ideal. Utan formell utbildning inom konst har han med vid nyfikenhet och självstyrda studier byggt sin mångfacetterade praktik av måleri, skrivande, fotografi och personliga ritualer.

För att hitta material behöver man inte leta längre än sitt eget ansikte. Genom att använda sin egen bild utforskar Robert Möllard personlig ikonografi och psykologiska erfarenheter för att svara på samtidens kultur och den potentiella möjligheten till misslyckande. Med tiden, genom att betrakta sig själv i spegeln, blir självet ett varumärke fyllt med förväntningar på utseende och beteende. Det är en mytologi med en själv som hjälte och antihjälte.

I detta verk transformerar Robert Möllard tolv bilder av sig själv, där han kombinerar den intima nakenheten med ett vardaglig föremål, till en kalender. Verket i form av en kalender påminner om estetiken i Playmate- eller Pirelli-kalendrar, där den navigerar en fin linje mellan vad som är socialt och kulturellt acceptabelt och vad som inte är det.

För att utmana den manliga blicken bjöd Robert Möllard in fotografen Bingo Rimér att ta bilderna och därmed injicera ett element av autenticitet och metafysisk relation till det visuella språket i herrtidning. I skapandet av en kalender som reflektion över tiden som går och åldrandet finns paradoxalt nog en känsla av humor, som en nervös fasad, som avleder uppmärksamheten från rädslan att misslyckas att tänja gränserna för det acceptabla som en form av självkritik. Arbetet kombinerar till synes motsatta element - strävan och ironi, komedi och kritik, och reservation och tillgänglighet, i diskurs med kalenderns alldagliga uppenbarelse.

Roller och definitioner är inte fastställda och under hela våra liv förändras, justeras och anpassas vi till olika omständigheter. Med kroppen, i dialog med sociala, politiska och kulturella förändringar, som ett medel för uttryck och experiment, är det möjligt att manifestera att frihet existerar. Omfamna nuet utan press att vara på ett visst sätt eller att något specifikt ska hända. Vem som helst kan vara en kalenderflicka.

@robertmollard

bottom of page