Artist: Jessica Johansson - Att göra listan

 

Kaffefläcken är autentisk, vilket i sig kan säga mycket om mycket. Om man vill. Verket kommenterar det svåra i att handskas med att göra-listor, där göromålen känns aningen för svåra eller för många för att man ska kunna ro dem i hamn. Men viljan finns, och det är kanske det viktigaste?

Jessica Ritar - Att göra listan

400,00 krPris

Museum-quality posters made on thick and durable matte paper.

• Paper thickness: 10.3 mil

• Paper weight: 5.57 oz/y² (189 g/m²)

• Giclée printing quality

• Opacity: 94%

Prints are shipped in a tube for safety purposes