0.jpg

Neil Bhat (b. 1994) är en multidisciplinär konstnär som utforskar uttryck i måleri, performance, skulptur, och film.  Han svävar mellan att kommunicera personliga narrativ  och att djupdyka in i existentiella frågor. Ofta så växlar han mellan att skriva och sortera genom gammal referensmaterial när han målar. Bhat uppger att han strävar mot att belysa skönheten i det "kända" på obekväma nya sätt. 

@neilbhat

Available Artworks