top of page
WAY-GALLERY-GOOGLE-HEAT.jpg

Hetta kan vara en fysisk upplevelse, som när solen strålar intensivt och temperaturen stiger, och en emotionell upplevelse, som när man känner passion eller glöd för något. I konstnärliga termer kan "hetta" användas för att beskriva verk som utstrålar intensitet, energi eller kraft. Således är definitionen av "hetta" något som varierar beroende på sammanhanget det används i. Det är denna energi som vi har försökt fånga och gestalta genom konstverken som presenteras under denna grupputställning.

Konstnärerna i utställningen HEAT - Gustaf Lilliestierna med sina fängslande oljeverk, Erika Kristofersson Bredberg med glasverk direkt från hettans källa, DUM keramik vars alster letar sig upp på våra väggar, Rebeka Rácz med keramikverk unika i sitt slag och skapade i hennes studio i Budapest, Frida Johansson med sin socialrealistiska naivism samt Melinda Badejo med sina abstrakta tuftingverk som bland annat berättar fragment av en historia om kulturarv.

bottom of page