top of page

Gustaf Lilliestierna

WAY-gallery-Sthlm-Gustaf-Lilliestierna-porträtt_20.jpg

Gustaf Lilliestierna med en master i fine art från Goldsmiths University of London samt Konstfack i Stockholm sätter onekligen - med sina magnetiska oljemålningar - tonen. Hans arbete grundas i en estetisk och teoretisk fascination av bilder som i sin tur väckt ett starkt intresse för bildens ontologi.

I sitt måleriska arbete undersöker Gustaf en distinkt bild medan den framträder mentalt. Han försöker sedan skapa en klar referens genom att studera den mentala bildens karaktär genom associativa, logiska och dramaturgiska principer. Gustaf använder sedan denna mentala referens som förlaga i måleriet.

Men att avbilda mentala bilder har fått Gustaf att fundera kring bildens implicita natur: för hur skiljer vi egentligen en avbild från det vi kallar en bild? Och går det egentligen att karakterisera egenskaperna hos en specifik bild, utan att denna bild förvrängs i relation till betraktaren och därför oundvikligen transcenderar sig själv? På grund av dessa funderingar, ger Gustafs verk ofta upphov till ambivalenta intryck, och därför underhåller verken en process i betraktaren som påminner om den som underhöll konstnären i arbetet med verket: att mentalt föreslå och utreda villkoren för bildspråkets sammanhang utifrån egna associationer. Gustaf hävdar alltså att hans verk inte är bilden vi ser i sig, utan bilderna som framträder mentalt när en betraktare föreställer sig omständigheterna genom sitt mentala bildspråk.

Gustaf är baserad i Stockholm, och har en bakgrund inom filosofi och fri konst.

@gravkonst

bottom of page