top of page
affisch wayNYYY.png

FRIKTION

Utställningen Friktion var WAY's första utställning som ägde rum från den 5:e November- 10 December 2020 på Upplandsgatan 57.

Friktion kan vara något som uppkommer genom ojämnheter mellan två ytor - kraften när de trycks mot varandra, i rörelse eller i vila i förhållande till varandra. Men vi talar ofta om friktion i relation till mer än bara motstånd mellan två olika material - och vad syftar vi på då?

Kan det uppstå emotionell friktion när vi förhåller oss till vår nutid samtidigt som vår historia? Eller till vår självbild idag samtidigt som en självbild från förut? Är alla narrativ ett resultat av friktion?

Och fungerar det i så fall på samma sätt för ett helt samhälle, eller ett företag?

 

Estelle, Felicia och Francescas verk som ställdes ut i denna utställning är stilar som direkt, excentrisk och prestigelöst uttrycker socialrealism med satir. De bjuder in betraktaren att utforska sin egen fantasi med verkligheten i behåll.

bottom of page