top of page
Kom Sakta- Erika Emerén - Vernissage
Kom Sakta- Erika Emerén - Vernissage

tors 23 mars

|

Vasastan

Kom Sakta- Erika Emerén - Vernissage

WAY gallery Sthlm välkomnar öppningen av "Kom Sakta" - en soloutställning av och med Erika Emerén. De textila och keramiska verken har skapats sida vid sida av varandra och bildar tillsammans ett landskap av inbäddad längtan och långsamma rörelser.

Registrering är stängd
Se andra evenemang

Tid och plats

23 mars 2023 17:00 – 20:00

Vasastan, Upplandsgatan 57, 113 28 Stockholm, Sweden

Om utställningen

SV

Kom sakta är en hyllning till längtan - en önskan om att någonting måste ske. Utgångspunkten i Emeréns arbete kommer från en vilja att beröra.

Under min uppväxt på landsbygden var utsidan en värld av taktila upptäckter - leran som fastnade under skorna på våren och stanken av kärlen som lämnade marken. Mosade tussilagoblad färgade fingrarna gula och den fuktiga morgondaggen letade sig in genom tyger.”

Både under sommaren och vintern uppstod ibland ett vakuum av tid. Små stunder av total tystnad, ett oändligt ögonblick, gav utrymme för en utforskning bortom beröring. En växande längtan tog plats. Med åren har behovet av avskildhet och önskan att beröra utvecklats till ett konstnärligt arbete för att översätta begärets tvetydighet.

“Jag vill bevara men också ha frihet” säger Erika Emerén.

WAY gallery Sthlm presenterar utställningen KOM SAKTA - en soloutställning av och med Erika Emerén. Du kommer att mötas av en serie keramiska verk och textila föremål som skapats under de två senaste åren. Verken har skapats sida vid sida av varandra och bildar tillsammans ett landskap av inbäddad längtan och långsamma rörelser.

ENG

Kom sakta is an ode to longing – a desire for something to happen. The point of departure in Erika’s work comes from a desire to touch. 

Growing up in the countryside, the outside was a world of tactile discoveries – mud forming under the shoes in spring along with the stench of cold leaving the ground. Smushed coltsfoot petals staining the fingers yellow, damp morning dew penetrating fabrics and the sound of the Willow tree whooshing.

Both at the peak of summer and winter it seemed sometimes like time was standing still. These small moments of quietness, that seemed endless, made way for an exploration beyond touch. A growing longing took its place between breaths.

With the years a need for solitude and need for touch has turned into an artistic work to translate the ambiguity of desire.

“I want to preserve, but I also want freedom.” Erika Emerén

WAY gallery Sthlm proudly presents the exhibition KOM SAKTA – a solo show by Erika Emerén. You will meet a series of ceramic and textile objects made during the past couple of years. Together the works create a landscape of embedded longing and slow movements.

Biografi

SV

Erika Emerén (f.1990 i Dalarna) är en Stockholmsbaserad bildkonstnär. Hon har en kandidatexamen från Beckmans College of Design och erhöll sin Masters in Arts från Design Academy Eindhoven (DAE) i Nederländerna 2018.

Under sitt examensprojekt på DAE blev Emerén inbjuden att arbeta på European Ceramic Work Center i Oisterwijk. Där producerade hon sin första serie keramiska alster. Detta genom att översätta tårtdekoration till ett keramiskt språk. Sedan dess har konstnären blivit inbjuden, två gånger, till att arbeta och ställa ut i Jingdezhen, Kina.

Under större delen av pandemin arbetade Emerén med att producera skulpturer i en nedlagd porslinsfabrik omvandlad till kulturhuset Ifö Center. Hennes verk har bland annat ställts ut i Paris, London, Amsterdam, Bryssel och Malmö.

Sedan 2020 har konstnären integrerat textilier i sitt arbete. Tygerna målas för hand och sys till föremål. Genom att arbeta med två till synes väldigt olika material: lera och textil, kan Emerén skapa ett landskap med mångsidig taktilitet. Relationerna mellan skarpt, mjukt och hårt skapar en dialog. I hennes nuvarande ateljé, i Stockholm, används de textila alsterna och keramiska skulpturerna som dekor till ett fiktivt dockhus.

ENG

Erika Emerén (b.1990 in Dalarna) is a visual artist, based in Stockholm, Sweden. She holds a Bachelor’s degree from Beckmans College of Design, and received her Master in Arts from Design Academy Eindhoven (DAE) in 2018.

During her graduation project at DAE, Emerén was invited to work at the European Ceramic Workcentre in Oisterwijk, the Netherlands. There she produced her first series of ceramic objects, by translating ways of cake decorating into a ceramic language. Since then she has been invited twice to work and exhibit in Jingdezhen, China. During the pandemic period she lived and produced sculptures in an old porcelain factory in Skåne, called Ifö center. Her work has been exhibited in Paris, London, Amsterdam, Brussels and Malmö, to mention a few.

Since 2020, the artist incorporates textiles in her work. The fabrics are painted and sewed into objects. By working with two seemingly very different materials: clay and textile, Emerén is able to create a landscape of versatile tactilities. The play between sharp, soft and stiff creates a dialogue. In her current studio space in Stockholm, the textile and ceramic objects are used as inventory of a fictional doll house.

Dela detta evenemang

bottom of page