top of page
𝖘𝖍𝖊𝖉 𝖓𝖔 𝖙𝖊𝖆𝖗 𝕭𝖆𝖒𝖇𝖎
𝖘𝖍𝖊𝖉 𝖓𝖔 𝖙𝖊𝖆𝖗 𝕭𝖆𝖒𝖇𝖎

tors 20 okt.

|

Vasastan

𝖘𝖍𝖊𝖉 𝖓𝖔 𝖙𝖊𝖆𝖗 𝕭𝖆𝖒𝖇𝖎

Welcome in to the world of "Shed no tear Bambi". A duo exhibition with paintings and sculptures created by Emilia Olofsdotter Sundqvist and William Reed.

Registrering är stängd
Se andra evenemang

Tid och plats

20 okt. 2022 17:00 – 20:00

Vasastan, Upplandsgatan 57, 113 28 Stockholm, Sweden

Om utställningen

Exhibition dates: 19.10.22-22-10.22

Vernissage date: 20.10.22

Konstnärer

Emilia Olofsdotter Sundqvist

Emilia Sundqvist, född.1993 i Uppsala, bor och arbetar i Stockholm, Sverige.

Sundqvist arbetar med textila stoppade skulpturer med stora omsorgsfullt sydda synliga stygn.

Materialet är en viktig del av hennes arbete och det finns en mjuk tussighet i allt hon gör.

Sundqvist arbete utforskar vuxenlivets tvång och tvivel på ett sådant sätt att dessa kan ses och upplevas på ett mer lekfullt och förlåtande vis.

William Reed

William Reed (f.1991) går för närvarande andra året på Masterprogrammet i fri konst på Konstfack. Han har haft en soloutställning på REDAN Galleri i Malmö och ställt ut på galleri Thomassen i Göteborg, Riche, Trädgården, Affordable Art Fair och på WAY gallery tidigare i år.

I sin konstnärliga praktik arbetar han explosivt med måleri där inslag av mytologiska och samtida begrepp samt motiv möts och skapar en ny kontext. Ett visuellt berättande som representerar en öde stigande visualisering av nutiden i dess färgsprakande våldsamma men magiska verklighet.

William Reed’s kombination av sprudlande färger, lekfullhet och en gnutta obskyrt verkar skapa ett vinnande koncept där nya verk från konstnären inte verkar se sitt ände. William är för närvarande master student på Konstfack och skapar verk med tydliga historiska och popkulturella referenser från barock till Disney. Alla williams verk känns olika och unika men samtidigt sammanhängande och en tydlighet att ett verk kommer från just honom. Hans sjukliga lekfulla närvaro finns i alla verk.

William och Emilia arbetar med olika material och uttryck men har något uppenbart gemensamt, kanske är de att dem båda konstnärerna har känsla föra att se de grymma sagorna i verkligheten och genom bild och form uttrycka detta på ett förtjusande vis. I shed no tear Bambi ser vi exempel på hur konstnärernas arbeten möts i en samstämmig utställning där mörker och ljus beblandas till en happy/sad dagdröm.

ENG

Artists

Emilia Olofsdotter Sundqvist

Emilia Sundqvist, b.1993 in Uppsala, lives and works in Stockholm, Sweden.

Sundqvist creates stuffed figurative sculptures with visible handmade stitches. The material is an essential aspect for her work and there is a pattern of white fuzzy softness in everything she does.

Sundqvist’s works explore the doubts and demands of adultness with a playful and humorous approach, where longing and recognition to childhood's simplified declarations of love, beauty, and nature can be a lovely getaway.

William Reed

William Reed (b.1991) is currently in the second year of the Master's program in liberal arts at Konstfack. He has had a solo exhibition at REDAN Galleri in Malmö and exhibited at gallery Thomassen in Gothenburg, Riche, Trädgården, Affordable Art Fair and at WAY gallery earlier this year.   In his artistic practice, he works explosively with painting where elements of mythological and contemporary concepts and motifs meet and create a new context. A visual narrative that represents a desolate rising visualization of the present in its colorfully violent yet magical reality.   William Reed's combination of exuberant colors, playfulness and a touch of obscurity seems to create a winning concept where new works from the artist do not seem to see an end. William is currently a master's student at Konstfack and creates works with clear historical and pop cultural references from Baroque to Disney. All of William's works feel different and unique but at the same time coherent and a clarity that a work comes from him. His morbidly playful presence is present in all works.

William and Emilia work with different materials and expressions but have something obvious in common, perhaps they have the feeling to see the cruel fairy tales in reality and through image and form express this in a delightful way. In shed no tear Bambi we see examples of how the artists' work comes together in a coherent exhibition where darkness and light are mixed into a happy/sad daydream.

Schema


  • 3 timmar

    Vernissage

Dela detta evenemang

bottom of page