top of page

När vi ser natur har vi förväntningar som är förenliga med våra tidigare upplevelser av natur, men när denna kategori inryms i en onaturlig form uppstår ett vakuum i vår förståelse. Detta tomrum är min plattform och i mina verk undersöker jag potentialen att fylla detta rum med syfte.

 

I en AI målar jag motiv med kategorier som beter sig kontextuellt. Genom att se hur AI:n reagerar när jag byter kategori och förändrar förhållanden mellan geometrier söker jag mönster i maskinens associationsförmåga. Bland tusentals motiv sorterar jag ut de som uppfyller mina intentioner.

David Selander - Stadshuset

kr1,500.00Price

50 x 50 cm