top of page

ELINA FLYRIN

WAY-gallery-Sthlm-Elina-Flyrin-artist.jpg

Elina Flyrin är en konstnär baserad i Stockholm som genom textil, teckning och måleri skapar bildrum som samtidigt känns främmande och bekanta. Inom hennes bildrum löses gränser upp till abstraktion: gränser mellan det fysiska och det icke-materiella, det inre och yttre. 

 

Elinas praktik berör frågor och förhoppningar kring kroppens tillkomst, slut och livet där runtom. Livslinjer som korsar varandra. Livslinjernas resor inom och bortom kroppens tid på jorden tar form i framförallt textilens tunga densitet. Oavsett material framträder organiska former från deras yta och lämnar publiken med en känsla av att svepas med dem. 

 

Elina Flyrin tog sin kandidatexamen i Fine Art från Goldsmiths University of London 2019.

@elinaflyrin

bottom of page