top of page

David selander

WAY-gallery-David-Selander.jpg

David Selander arbetar i Stockholm med bild, möbel och byggnad. Med ett särskilt intresse för relationen mellan form och dess innebörd utforskar han flera områden med viljan att hitta samband sinsemellan.

 

Processen består i att parallelt skapa motiv och objekt, reflektera i text samt hitta nya perspektiv i skönlitteratur och teori.

 

Under 2022 har ett flertal AI-verktyg blottat ovandrad mark. Genom att kraftigt begränsa AI:ns oändlighet är ambitionen att kartlägga denna nya terräng genom bildserier med olika syften och estetik. Genom att betrakta verktygens unika förutsättningar och blanda dessa med egna intentioner växer världar fram som en dialog mellan skapare och verktyg. 

 

Landskapen utforskar den mystik vi upplever när kategorier som är främmande för varandra smälter samman. När natur inryms i onaturlig form uppstår ett vakuum i vår förståelse. Detta tomrum och potentialen att fylla det med syfte är seriens plattform.

 

Byggnaderna är en lek med Stockholms identitet. Ikoniska byggnader förvrängs samtidigt som några av deras viktigaste komponenter lämnas kvar. Andra motiv tar tillvara på Stockholms säregna egenskaper och låter stadens karaktär manifestera sig i byggnader som inte existerar. Effekten är en igenkänning blandad med misstro, i de bästa fallen: gaslighting med bilder.

 

@davidselander

GALLERI

bottom of page