top of page
150715b8-f9f1-44bf-bf5c-c23d62ab640f.JPG

Carl Michael Hansen har alltid ägnat sig åt skapande i olika former. I sitt utforskande har både skådespeleri, färg och form, dans och musik fått ta plats och i musiken har han utöver kreativt utlopp funnit sig en karriär.
Det senaste årets omständigheter har forcerat Carl Michael till ett nytt lugn som öppnat en nygammal dörr till kärleken för skulptur. Hans verk förmedlar rädsla för klaustrofobi i kombination med mod. Allt skapas på impuls och den enda plan han har i skapandet är att följa den känslomässiga processen.

@carlmichaelhansen

Artworks