Alex_konstfack_2020-11.jpg

Alexandra Moreno arbetar multidisciplinärt och processbaserat med materialitet och kropp som utgångspunkt. Med grund i posthumanistisk teori vill hon med sin praktik utforska människokroppen och hitta verkligheter där människan inte längre sätter sig själv i centrum. Ofta använder hon smycke som metod, verktyg och språk för att utforska dessa teman. Detta resulterar i objekt som sitter på, eller relaterar till, kroppen. Även andra medium så som text, foto och skulptur brukar vara en del av hennes undersökande. Alexandra utbildar sig på Ädellab, Konstfack.

@alexandra_moreno

Artworks